Kontakt

MIONEX s.r.o.
Sídlo a adresa na doručovanie: Kpt. Jaroša č.11, 974 11 Banská Bystrica Konateľ spoločnosti: JUDr. Milan Ondráš
Kancelária a styk s verejnosťou: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica Kontakt: 0915 75 85 95
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. e – mail: mionex@mionex.sk
Číslo účtu: SK1611000000002624756681    
IČO: 36 637 726    
IČ DPH: SK 202 2002 796    
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 10423/S

 


Zväčšiť mapu